Press release

Wednesday, 13:12- 07/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Đặng Ngọc Sơn, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Hoàng Nghĩ, Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Đăng Duẩn ...
Monday, 09:44- 05/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường  ------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 14:11- 02/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ Bùi Đức Dũng  ------------------------------- ...
Thursday, 09:56- 24/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng Và Công Ty TNHH Ha Đạt  ------------------------------ ...
Tuesday, 07:43- 15/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng  ------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 13:26- 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty CP Camimex Group Ngày 10/09/2020 ------------------------------------------------------------------------------------------ ...