Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 16:48Ngày 07/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu CMXH2326001 ---- ...
Thứ sáu, 16:45Ngày 07/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu CMXH2326001 ...
Thứ ba, 10:24Ngày 20/06/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT Chào Bán Trái Phiếu CMXH2326001 Ngày 19/06/2023 --------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 13:10Ngày 16/06/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐL Công ty TNHH ES VINA -----------------------------------------------
Thứ năm, 17:05Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group ---------------------------------------------
Thứ năm, 15:46Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...