Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 17:23Ngày 29/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thứ sáu, 15:03Ngày 22/03/2024 .
Công ty cổ phần Camimex Group - Báo cáo kết quả GDCP của NNB Ông Bùi Đức Cường ngày 22/03/2024
Thứ hai, 15:32Ngày 11/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo GDCP của NNB Ông Bùi Đức Cường ngày 11/03/2024
Thứ ba, 17:14Ngày 30/01/2024 .
Công ty cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023---------------------------
Thứ ba, 10:54Ngày 30/01/2024 .
Công ty CP Camimex Group - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 --------------------------------------------
Thứ ba, 09:13Ngày 23/01/2024 .
Mới đây, Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (Dutch Entrepreneurial Development Bank - FMO) cho biết đang xem xét khả năng đầu tư 15 triệu USD vào ...