Tin tức & Sự kiện

Thứ ba, 15:17Ngày 10/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 ------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 15:15Ngày 10/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10 tháng 01 năm 2023  ------------------------------------------- ...
Thứ năm, 17:19Ngày 29/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Cổ Phần Của Cổ Đông Lớn CÔNG TY TNHH ES VINA ------------------------------------------------------ ...
Thứ tư, 21:42Ngày 28/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Báo Cáo Về Ngày Không Còn Cổ Đông Lớn Ông Trần Đức Bá Cao ----------------------------------------------- ...
Thứ tư, 21:39Ngày 28/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Ông Hà Văn Bằng --------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 14:46Ngày 26/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cp Của Nnb Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ ------------------------------------------------------------------------- ...