Tin tức & Sự kiện

Thứ tư, 16:13Ngày 27/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2021----------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 16:59Ngày 22/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Kết Quả Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ Camimex Group--------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 13:08Ngày 21/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ Với Giá Trị 100 Tỷ Đồng------------------------------------------------------ ...
Thứ năm, 13:09Ngày 21/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Triển Khai Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Nghiên Cứu, Sản Xuất Thủy Sản Công Nghệ Cao---------------------- ...
Thứ tư, 15:25Ngày 20/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2021 ----------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 15:44Ngày 08/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Đăng Ký Ngày Giao Dịch Bổ Sung Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Camimex Group---------------------------------------------------------- ...