Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 09:51Ngày 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hđqt Về Việc Góp Vốn Và Cử Người Đại Diện Quản Lý Vốn Tại Công Ty TNHH LD Công Nghệ Cao Camimex ------------ ...
Thứ năm, 09:49Ngày 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Hoàng Nghĩ, Nguyễn Đăng Duẩn----------------------------- ...
Thứ năm, 09:47Ngày 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Đặng Ngọc Sơn Và Nguyễn Trọng Hà (Thông Báo Điều Chỉnh Phương Thức ...
Thứ sáu, 14:33Ngày 09/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Văn Thắng ---------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 13:12Ngày 07/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Đặng Ngọc Sơn, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Hoàng Nghĩ, Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Đăng Duẩn ...
Thứ hai, 09:44Ngày 05/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường  ------------------------------------------------------------------ ...