Tin tức & Sự kiện

Thứ ba, 16:23Ngày 01/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 10:51Ngày 25/02/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Qui Chế Công Bố Thông Tin Công Ty Cổ Phần Camimex Group Năm 2022 --------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 08:49Ngày 22/02/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường – Thành Viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám ...
Thứ bảy, 08:26Ngày 19/02/2022 .
Dự án tôm sinh thái Camimex - Đất Mũi dự kiến triển khai tại địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, ở các tiểu khu: 081, 082, 083, 084, 085. Tổng diện tích ...
Thứ năm, 11:33Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Thư Giải Trình Biến Động Lợi Nhuận Sau Thuế Quý IV/2021 So Với Cùng Kỳ -------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 17:46Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------------- ...