Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08:22Ngày 13/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Công Ty Tnhh Es Vina Ngày 12/04/2023 ----------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 18:39Ngày 12/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Bố Kết Quả Xếp Hạng Tín Nhiệm Lần Đầu ------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 13:07Ngày 05/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán CMX của ...
Thứ hai, 14:39Ngày 27/03/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 ---------------- ...
Thứ tư, 17:11Ngày 15/03/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo V/v thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty TNHH ES VINA ngày 15/03/2023 -------------------------------------- ...
Thứ hai, 15:18Ngày 27/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -  Báo cáo kết quả GDCP của NNB Ông Huỳnh Công Nhân --------------------------------------------------