Tin tức & Sự kiện

Thứ tư, 16:37Ngày 03/08/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT phê chuẩn giao dịch với các công ty thành viên trong tập đoàn ----------------------------------- ...
Thứ bảy, 10:50Ngày 30/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 --------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 17:37Ngày 29/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 ------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:11Ngày 29/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH ES VINA---------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 10:37Ngày 28/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -CBTT hợp đồng kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Camimex Group *------------------- ...
Thứ ba, 10:35Ngày 26/07/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Bùi Sĩ Tuấn, Bùi Đức Cường, Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Đăng ...