Tin tức & Sự kiện

Thứ tư, 08:42Ngày 30/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Định Kỳ Về Tình Hình Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu ----------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:58Ngày 01/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giải Trình BCTC Năm 2021 Đã Kiểm Toán --------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 17:12Ngày 31/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2021 Công Ty Cổ Phần Camimex Group --------------------------------------- ...
Thứ ba, 13:17Ngày 29/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022----------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 11:14Ngày 23/03/2022 .
Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV sẽ ký một thỏa thuận tài trợ trị giá €295.000 với Camimex,.........................................................
Thứ ba, 16:25Ngày 01/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ---------------- ...