Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 16:32Ngày 28/07/2023 .
Công Ty Cố Phần Camimex - BCTC quý 2 năm 2023 Công ty CP Camimex Group ----------------------------------------------------------------
Thứ hai, 17:21Ngày 24/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công ty CP Camimex Group ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 ---- ...
Thứ sáu, 16:48Ngày 07/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu CMXH2326001 ---- ...
Thứ sáu, 16:45Ngày 07/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu CMXH2326001 ...
Thứ ba, 10:24Ngày 20/06/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT Chào Bán Trái Phiếu CMXH2326001 Ngày 19/06/2023 --------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 13:10Ngày 16/06/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐL Công ty TNHH ES VINA -----------------------------------------------