Tin tức & Sự kiện

Thứ ba, 19:44Ngày 17/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu Của Ông Bùi Đức Dũng ----------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 19:41Ngày 17/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu Của Ông Bùi Sĩ Tuấn Và Ông Bùi Đức Dũng --------------------------- ...
Thứ bảy, 23:16Ngày 14/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tập Đoàn Công Ty Cp Camimex Group TIếp Tục Trao Tặng Máy Thở Cho Các Bệnh Viện Tại TP. Hồ Chí Minh-------------------- ...
Thứ sáu, 11:19Ngày 13/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Thông Qua Việc Triển Khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ -------------------------------- ...
Thứ năm, 10:11Ngày 12/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:10Ngày 10/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Hướng Dẫn Quy Trình Mua Cổ Phiếu (Dành Cho Cổ Đông Hiện Hữu Chưa Lưu Ký) ---------------------------------------------------- ...