Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 11:10Ngày 12/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - CBTT CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX ĐÃ PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG ...
Thứ tư, 11:11Ngày 11/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX CORP - CAMIMEX CORP: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ  - TV HĐQT CÔNG ...
Thứ sáu, 11:11Ngày 06/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM - TV HĐQT CÔNG TY. ----------------------------------- ...
Thứ năm, 11:11Ngày 05/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ÔNG NGUYỄN AN NINH. -------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 14:32Ngày 04/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA. -------------------------------------------- ...
Thứ ba, 14:32Ngày 18/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX -  Công Bố Thông Tin Trước Đợt Phát Hành Trái Phiếu ------------------------------------------------------- ...