Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 19:06Ngày 20/10/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimiex Group - Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐL, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên
Thứ tư, 14:31Ngày 27/09/2023 .
Công Ty cổ Phần Camimex Group - Công bố thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng
Thứ ba, 17:36Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo định kỳ Trái phiếu bán niên năm 2023 ---------------------------------------------------
Thứ ba, 17:23Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chinh Kiểm Toán 6 Tháng Đầu Năm 2023 ----------------------------------------------------- 
Thứ ba, 11:20Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Camimex Group ---------------------------
Thứ ba, 09:39Ngày 22/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty CP Camimex Group