Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 10:15Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Triển Khai Phát Hành Cổ Phiếu Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu --------------------------------------
Thứ năm, 08:55Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT CV Số 3791/UBCK-QLCB Của UBCK NN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, 16:55Ngày 27/05/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  ...
Thứ sáu, 16:53Ngày 27/05/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  --------- ...
Thứ tư, 15:58Ngày 25/05/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP Camimex Group  ...
Thứ bảy, 09:14Ngày 30/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Camimex Group Ngày 29/04/2022  ------------------------------------------------------------------------------- ...