Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 15:38Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Camimex Group nhiệm kỳ 2023 - 2028 --------------------------------------------------
Thứ năm, 14:14Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group -------------------------- ...
Thứ năm, 18:43Ngày 04/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Camimex Đã Mua Sở Hữu 24,5% Seanamico ------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, 13:57Ngày 28/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 ------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 09:38Ngày 28/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Camimex Group và Giấy đăng ký, giấy ủy ...
Thứ năm, 18:41Ngày 27/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 ---------------------------------------------------------------------------------- ...