Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 10:43Ngày 16/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 Và Giấy Đăng Ký, Giấy Ủy Quyền Tham Dự
Thứ hai, 11:11Ngày 12/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 ----------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 17:48Ngày 02/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết V/v Thông Qua Hợp Đồng Giữa Công Ty Và Người Có Liên Quan --------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 15:13Ngày 30/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn - Công Ty TNHH ESVINA ------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 10:06Ngày 29/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Hồ Sơ Phát Hành Trái Phiếu  ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ ba, 10:01Ngày 29/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu