Tin tức & Sự kiện

Thứ ba, 21:45Ngày 23/01/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu CMXH232600 ...
Thứ sáu, 10:01Ngày 05/01/2024 .
Công Ty cổ phần Camimex Group - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp ...
Thứ sáu, 15:14Ngày 01/12/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần Camimex Foods
Thứ năm, 13:11Ngày 23/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Thông Báo Chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký niêm ...
Thứ năm, 17:32Ngày 09/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Công văn UBCK NN chấp thuận BCKQ chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001
Thứ tư, 14:34Ngày 08/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001 ngày 07/11/2023