Thông cáo báo chí

Thứ tư, 15:16Ngày 08/08/2018 .
Công văn của UBCK Nhà nước V/v gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính soát xét năm 2018 của......
Thứ tư, 11:14Ngày 20/06/2018 .
Công ty CP Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX) công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2018.
Thứ ba, 09:56Ngày 19/06/2018 .
Quyết định của HĐQT công ty về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Camimex SG
Thứ ba, 14:51Ngày 24/04/2018 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Và Quy Chế Quản Trị Công Ty Cổ Phần Camimex Group
Thứ hai, 14:41Ngày 23/04/2018 .
Thông báo V/v Thay đổi tên và mẫu dấu Công ty Camimex Group