Thông cáo báo chí

Thứ ba, 09:56Ngày 19/06/2018 .
Quyết định của HĐQT công ty về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Camimex SG
Thứ ba, 14:51Ngày 24/04/2018 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Và Quy Chế Quản Trị Công Ty Cổ Phần Camimex Group
Thứ hai, 14:41Ngày 23/04/2018 .
Thông báo V/v Thay đổi tên và mẫu dấu Công ty Camimex Group
Thứ bảy, 07:40Ngày 21/04/2018 .
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 15
Thứ hai, 11:26Ngày 21/08/2017 .
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC bán niên soát xét năm 2017