Thông cáo báo chí

Thứ hai, 10:32Ngày 24/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  -- ...
Thứ tư, 16:52Ngày 19/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD  ------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 11:43Ngày 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH & Thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình ...
Thứ bảy, 08:15Ngày 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  ...
Thứ bảy, 08:13Ngày 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo ...
Thứ ba, 17:33Ngày 11/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020  -------------------------------------------------------------------------------------------- ...