Thông cáo báo chí

Thứ bảy, 14:44Ngày 30/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo định kỳ trái phiếu năm 2023 Công ty CP Camimex Group
Thứ sáu, 17:24Ngày 29/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thứ sáu, 17:23Ngày 29/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thứ sáu, 15:03Ngày 22/03/2024 .
Công ty cổ phần Camimex Group - Báo cáo kết quả GDCP của NNB Ông Bùi Đức Cường ngày 22/03/2024
Thứ hai, 15:32Ngày 11/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo GDCP của NNB Ông Bùi Đức Cường ngày 11/03/2024
Thứ ba, 17:14Ngày 30/01/2024 .
Công ty cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023---------------------------