Thông cáo báo chí

Thứ hai, 14:48Ngày 06/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimec Group - Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2123001 
Thứ sáu, 10:41Ngày 03/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty TNHH ES VINA ngày 03/11/2023
Thứ tư, 16:01Ngày 01/11/2023 .
Công ty cổ phần Camimex Group - Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001
Thứ hai, 13:10Ngày 23/10/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐL, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên
Thứ sáu, 19:06Ngày 20/10/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimiex Group - Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐL, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên
Thứ tư, 14:31Ngày 27/09/2023 .
Công Ty cổ Phần Camimex Group - Công bố thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng