Thông cáo báo chí

Thứ ba, 17:14Ngày 30/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Điều Chỉnh Mục Đích Sử Dụng Vốn Của Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ ---------------------------------- ...
Chủ nhật, 15:21Ngày 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Trần Đức Bá Cao---------------------------------------------------------- ...
Chủ nhật, 15:19Ngày 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Của Người Nội Bộ Bùi Sĩ Tuấn ---------------------------------------------------------------------------- ...
Chủ nhật, 15:17Ngày 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường -------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 18:59Ngày 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Bố Thông Tin Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành ----------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 19:00Ngày 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ------------------------------------------------------------------------ ...