Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 14:11Ngày 02/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ Bùi Đức Dũng  ------------------------------- ...
Thứ năm, 09:56Ngày 24/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng Và Công Ty TNHH Ha Đạt  ------------------------------ ...
Thứ ba, 07:43Ngày 15/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng  ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 13:26Ngày 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty CP Camimex Group Ngày 10/09/2020  ------------------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 13:24Ngày 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 17  ----------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:16Ngày 01/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - File CBTT: Báo cáo kết quả phát hành CP và CBTT thay đổi số lượng CP có quyền BQ đang lưu hành  ...