Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 11:26Ngày 03/05/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT V/v điều chỉnh dự án đầu tư
Thứ ba, 08:20Ngày 30/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Camimex Group
Thứ sáu, 17:01Ngày 19/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu để đăng ký niêm yết trái phiếu tại HNX
Thứ sáu, 15:14Ngày 19/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo thường niên năm 2023 Công ty CP Camimex Group
Thứ sáu, 14:08Ngày 19/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định xử phạt hành chính của Chánh Thanh tra UBCK NN
Thứ ba, 15:15Ngày 02/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu lần thứ 2 mã trái phiếu CMX ...