Thông cáo báo chí

Thứ ba, 17:36Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo định kỳ Trái phiếu bán niên năm 2023 ---------------------------------------------------
Thứ ba, 11:20Ngày 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Camimex Group ---------------------------
Thứ ba, 09:39Ngày 22/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty CP Camimex Group
Thứ bảy, 11:33Ngày 29/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 -----------------------------------------------------------
Thứ hai, 17:21Ngày 24/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công ty CP Camimex Group ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 ---- ...
Thứ sáu, 16:48Ngày 07/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu CMXH2326001 ---- ...