News & Events

Thursday, 11:27- 20/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường – Thành Viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám ...
Friday, 16:21- 07/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty V/v: Thay Đổi Tài Sản Góp Vốn Tại Công Ty CP Camimex  --------------------------------------- ...
Tuesday, 19:46- 04/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tiến Độ Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán 30 Triệu Cổ Phiếu ----------------------------------------------------- ...
Wednesday, 11:00- 29/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Xác Nhận Về Việc Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp1 ---------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 15:31- 21/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cp Camimex Group Ngày 20 Tháng 12 Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------- ...
Monday, 15:01- 20/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thay Đổi (Điều Chỉnh) Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ ---------------- ...