Thông cáo báo chí

Thứ năm, 11:33Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Thư Giải Trình Biến Động Lợi Nhuận Sau Thuế Quý IV/2021 So Với Cùng Kỳ -------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 13:50Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Định Kỳ Tình Hình Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu Doanh Nghiệp ----------------------------- ...
Thứ năm, 11:17Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2021 ---------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 11:27Ngày 20/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường – Thành Viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám ...
Thứ sáu, 16:21Ngày 07/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty V/v: Thay Đổi Tài Sản Góp Vốn Tại Công Ty CP Camimex  --------------------------------------- ...
Thứ ba, 19:46Ngày 04/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tiến Độ Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán 30 Triệu Cổ Phiếu ----------------------------------------------------- ...