Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 13:26Ngày 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty CP Camimex Group Ngày 10/09/2020  ------------------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 13:24Ngày 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 17  ----------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:16Ngày 01/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - File CBTT: Báo cáo kết quả phát hành CP và CBTT thay đổi số lượng CP có quyền BQ đang lưu hành  ...
Thứ hai, 10:32Ngày 24/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  -- ...
Thứ tư, 16:52Ngày 19/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD  ------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 11:43Ngày 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH & Thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình ...