Thông cáo báo chí

Thứ tư, 15:13Ngày 30/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn - Công Ty TNHH ESVINA ------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 10:06Ngày 29/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Hồ Sơ Phát Hành Trái Phiếu  ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ ba, 10:01Ngày 29/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu
Thứ năm, 09:10Ngày 24/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch CP Của Người Nội Bộ Ông Huỳnh Công Nhân ---------------------------------------
Thứ sáu, 15:18Ngày 18/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch CP Của Người Nội Bộ Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ ---------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 15:52Ngày 17/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đhđcđ Bất Thường Năm 2022 ------------------------ ...