Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 14:28Ngày 30/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Năm 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 10:00Ngày 28/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng, Bản Cáo Bạch , Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán ...
Thứ bảy, 08:10Ngày 24/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu Phát Hành Thêm---------------- ...
Thứ bảy, 08:09Ngày 24/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Thông Qua Triển Khai Phân Phối Cổ Phiếu CMX-------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:40Ngày 20/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giải Trình Biến Động BCTC Quý II Năm 2021 So Với Cùng Kỳ--------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 08:56Ngày 16/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Văn Số 3647/UBCK-PTTT Ngày 15/07/2021 Của UBCKNN Về Hồ Sơ Thông Báo Tỷ Lệ SHNN Tối Đa Tại Công Ty Cổ Phần Camimex G ...