Thông cáo báo chí

Thứ tư, 08:42Ngày 30/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Định Kỳ Về Tình Hình Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu ----------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:58Ngày 01/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giải Trình BCTC Năm 2021 Đã Kiểm Toán --------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:25Ngày 01/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ---------------- ...
Thứ ba, 16:23Ngày 01/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ ba, 08:49Ngày 22/02/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường – Thành Viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám ...
Thứ năm, 11:33Ngày 27/01/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Thư Giải Trình Biến Động Lợi Nhuận Sau Thuế Quý IV/2021 So Với Cùng Kỳ -------------------------------------------------------- ...