Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 14:33Ngày 09/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Văn Thắng ---------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 13:12Ngày 07/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Đặng Ngọc Sơn, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Hoàng Nghĩ, Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Đăng Duẩn ...
Thứ hai, 09:44Ngày 05/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường  ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 14:11Ngày 02/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ Bùi Đức Dũng  ------------------------------- ...
Thứ năm, 09:56Ngày 24/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng Và Công Ty TNHH Ha Đạt  ------------------------------ ...
Thứ ba, 07:43Ngày 15/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng  ------------------------------------------------------------------ ...