Thông cáo báo chí

Thứ hai, 15:01Ngày 20/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thay Đổi (Điều Chỉnh) Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ ---------------- ...
Thứ hai, 13:03Ngày 20/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 --------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 17:24Ngày 02/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group - Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 19 --------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 14:42Ngày 01/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Công Ty TNHH ES VINA ----------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 17:14Ngày 30/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Điều Chỉnh Mục Đích Sử Dụng Vốn Của Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ ---------------------------------- ...
Chủ nhật, 15:21Ngày 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Trần Đức Bá Cao---------------------------------------------------------- ...